Contact Info

MediaCity, Partenerul tau de succes!

Membrii departamentului de Evaluare MediaCity sunt certificati ANEVAR și dețin competențe în consultanță, evaluare și reevaluare.

Evaluarea proprietăților imobiliare

 • proprietăți imobiliare rezidențiale (apartamente, case și vile cu teren și terenuri libere)
 • proprietăți imobiliare industriale (spatii logistice, de productie și/sau depozitare)
 • proprietăți agricole (ferme, terenuri cu destinatie agricola etc.)
 • proprietăți comerciale (tip birouri în case/vile și în centre de afaceri, spatii comerciale stradale și centre comerciale etc.)
 • proprietăți imobiliare specializate

Evaluarea bunurilor mobile

 • mijloace de transport
 • mașini și echipamente tehnologice
 • stocuri (produse finite, materii prime și materiale etc.)
 • evaluare afaceri – societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, organizații

Verifcarea rapoartelor de evaluare pentru proprietăți imobiliare.

Departamentul de Evaluare MediaCity asigură o estimare imparțială și independentă a valorii, fie că aceasta este destinată instituțiilor financiare, instituțiilor și companiilor de stat și/sau private sau persoanelor fizice.

MediaCity Evaluare poate asigura executarea de rapoarte de evaluare pentru următoarele scopuri:

 • garantarea împrumutului
 • raportarea financiară
 • impozitare
 • informare în vederea vânzării / cumpărării (inclusiv în vederea vănzării prin procedurile specific de executare silită)
 • asigurarea bunurilor
 • despăgubire, expropriere
 • alte scopuri care sunt conforme cu Standardele de Evaluare ANEVAR

Contactați-ne pentru a analiza împreună cum putem sa vă ajutăm. MediaCity, un viitor DE ÎNCREDERE pentru tine!

Formular de Contact