Membrii departamentului de Evaluare MediaCity sunt certificati ANEVAR si detin competențe in consultanță, evaluare si reevaluare pentru:

Evaluarea proprietăților imobiliare

✓ proprietăți imobiliare rezidențiale (apartamente, case și vile cu teren și terenuri libere)
✓ proprietăți imobiliare industriale (spatii logistice, de productie și/sau depozitare)
✓ proprietăți agricole (ferme, terenuri cu destinatie agricola etc.)
✓ proprietăți comerciale (tip birouri în case/vile și în centre de afaceri, spatii comerciale stradale și centre comerciale etc.)
✓ proprietăți imobiliare specializate

Evaluarea bunurilor mobile

✓ mijloace de transport
✓ mașini și echipamente tehnologice
✓ stocuri (produse finite, materii prime și materiale etc.)

Evaluare afaceri – societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, organizații

Verifcarea rapoartelor de evaluare pentru proprietăți imobiliare:

Departamentul de Evaluare MediaCity asigură o estimare imparțială și independentă a valorii, fie ca aceasta este destinată instituțiilor financiare, instituțiilor și companiilor de stat și/sau private sau persoanelor fizice.

Metodologia de evaluare este conformă cu Standardele de Evaluare ANEVAR, obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, adoptate prin OG 24/2011 și Legea nr. 99/2013.

Rapoartele de evaluare conțin toate informațiile necesare pentru o înțelegere adecvată a evaluării, modelul fiind construit pe înțelesul tuturor, atât din punct de vedere al raționamentului profesional, al analizelor cât și al sustenabilității.

Rapoartele de evaluare sunt întocmite de evaluatori autorizați ANEVAR, cu specializarea adecvată categoariei de activ supus evaluării, respectiv: EPI (evaluări de bunuri imobile), EBM (evaluări de bunuri mobile), EI (evaluari de întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale).

Tipuri de lucrări de evaluare:

MediaCity Evaluare poate asigura executarea de rapoarte de evaluare pentru următoarele scopuri:

• garantarea împrumutului
• raportarea financiară
• impozitare
• informare în vederea vânzării / cumpărării (inclusiv în vederea vănzării prin procedurile specific de executare silită)
• asigurarea bunurilor
• despăgubire, expropriere
• alte scopuri care sunt conforme cu Standardele de Evaluare ANEVAR

Tipul de valoare estimată este funcție de scopul fiecărei misiuni și poate fi: valoarea de piață, valoarea justă, valoarea specială, valoarea de investiție așa cum sunt prevazute de Standardele de Evaluare ANEVAR.